Voor jongens die meer kunnen en willen dan alleen recreatie turnen, zijn er de selectie groepen. Een jongen kan gevraagd worden om te komen turnen bij de selectiegroepen. Maar kan ook zelf aangeven graag bij de selectie te willen trainen. Door de leiding wordt gekeken op welk niveau getraind kan worden. Na een proefperiode wordt door de leiding in overleg met de ouders/verzorgers gekeken of doorgegaan kan worden met de trainingen in de selectiegroep.
De selectie turners doen mee aan wedstrijden op regionaal en landelijk niveau. Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijden en is een wedstrijdpaspoort nodig. Dit wordt door de leiding geregeld. Ook is een wedstrijdpak verplicht (zie verder bij clubkleding). Het wedstrijd/inschrijf geld zit niet bij de contributie inbegrepen en wordt apart in rekening gebracht.

Voor wie is de selectietraining bedoeld?
De selectie van GTS bestaat uit turners die trainen om zich voor te bereiden op wedstrijden. De trainingsfrequentie is afhankelijk van het niveau waarop geturnd wordt en varieert van twee tot vier keer per week. De turners nemen deel aan wedstrijden in het District, Rayon en ook aan de Landelijke wedstrijden.

De turners maken gebruik van een volledig ingerichte turnhal aan de Bedrijfsweg 6 in Grootebroek. In deze hal van ruim 600 m2 is een permanente opstelling van heren en dames turntoestellen. Verder is er een valkuil en wedstrijdvloer van 13x 13 meter met spiegelwand aanwezig.

Hoe ziet een selectietraining eruit?
Een selectietraining begint altijd met een uitgebreide warming-up om alle spieren goed op te warmen. Tijdens de warming-up komen ook veel kracht- en lenigheidsoefeningen aan bod. Na de warming-up wordt getraind op de toestellen. Voor de heren zijn dit sprong, vloer, brug, rek, ringen en voltige.