Alle grondvormen van bewegen zoals klimmen, klauteren, rennen en huppelen zijn ideale manieren om de lichamelijke ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Hierbij leren ze bijvoorbeeld het inschatten van afstand, diepte en hoogte. Samen spelen, doen en durven, nieuwe bewegingen en het stimuleren van de sociale ontwikkeling van uw kind staan centraal in deze lessen. In de gymzaal raken de kinderen langzaam vertrouwd met de diverse toestellen en spelmaterialen die in de zaal aanwezig zijn. Deze basis is niet alleen goed voor het turnen, maar ook als voorbereiding op andere sporten. De lessen van GTS zijn zeer gevarieerd waardoor kinderen iedere week op een speelse manier nieuwe bewegingen en toestellen leren ontdekken.