oor een stageplaats en stage begeleiding stuur dan een mail naar gtsinformatie@gmail.com

GTS is aangesloten bij :
Calibres
ROC
SBB
ALO
en het Vrijwilligers punt

Gymnastiek- en Turnvereniging Stede Broec is door Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk, erkend als leerbedrijf voor de kwalificatie Sport en Bewegen. Dat betekent dat studenten die zich willen bekwamen als coördinator of leider op het gebied van Sport en Bewegen stage kunnen lopen bij GTS en vanuit de club begeleid worden. In een erkend leerbedrijf kunnen de leerlingen passende praktijkervaring opdoen en zijn ze bij GTS verzekerd van een goede begeleiding. GTS heeft de erkenning verkregen voor de categorieën 2,3 en 4 in de sector Sport en Bewegen. De vereniging zorgt ervoor dat er een goede leeromgeving voor deze stagiaires wordt gecreëerd en dat de begeleiding goed wordt geregeld. Aanmelden voor een stageplek kan via gtsinformatie@gmail.com

Wat is Calibris?
Kenniscentrum Calibris, voorheen de OVDB, is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en Sport. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris heeft de kennis en ervaring om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan, tussen overheid en bedrijfsleven. In deze rol als intermediair ligt een belangrijk deel van de toegevoegde waarde. De kenniseconomie moet het hebben van een goed opgeleide beroepsbevolking. En Calibris doet er alles aan om de hiervoor noodzakelijke innovaties te stimuleren en te faciliteren. Meer informatie over Calibris is te vinden op www.calibris.nl